Astrobiologi

Astrobiologi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar biologer, geologer, astronomer, kemister, fysiker och flera andra discipliner. Astrobiologins grundläggande frågeställningar kretsar kring:

  • Hur uppstod liv på jorden och hur har det utvecklats?
  • Finns det liv på andra platser än jorden och om det gör det hur kan vi upptäcka det?

I Sverige finns bl.a. en forskarskola i astrobiologi som startade 2006 på Stockholms universitet.

Mer information på bl.a. www.nordicastrobiology.net

 

 På sidan "Frågor och svar" finner du fakta och information om många rymdområden

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017