Vårt universum

För vissa handlar universum om Big bang, universums expansion, materiens uppkomst, svarta hål, galaxhopar, mörk materia och Einsteins relativitetsteori. Men eftersom universum även innehåller oss själva och vår jord, så tar vi här upp några frågeställningar som många människor har om vår plats i universum. .

 

 

Senast uppdaterad: 15 november 2010