Vår planet

Satelliter är ett bra hjälpmedel när man vill titta ner på jorden för att se vad som händer här. Data från satelliter hjälper oss få svar på frågor om jordens land, hav och atmosfär.

Ibland är det helt nödvändigt att använda satelliter för att få tag på de data som behövs. Satelliter är unika eftersom de snabbt och regelbundet hämtar information över hela jorden. De kan göra mätningar var som helst på jorden och blir aldrig hindrade av besvärlig terräng. 

Att undersöka jorden på detta sätt kallas jordobservation eller fjärranalys, och tekniken används t.ex. för att beskriva miljön och klimatet och för att analysera de förändringar som sker.

Satellitdata över Sverige tas ner årligen och är fritt tillgängligt för alla på saccess.lantmateriet.se.

Besök gärna sidan "Frågor och svar"

Senast uppdaterad: 12 januari 2016