Industri

Konkurrenskraftig svensk rymdindustri

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten skall bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv.

Ökad teknisk kompetens

Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid. I Rymdstyrelsens strategi ingår också att satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter inom vissa utvalda områden, som ökar industrins tekniska kompetens. De företag som arbetar i rymdprojekt får på så sätt en höjd teknisk kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

Tre stora och flera små

Sverige har sedan länge tre, med svenska mått mätt, stora etablerade rymdföretag: SSC, RUAG Space och GKN.

Förutom de tre stora rymdföretagen finns även ett antal mindre svenska företag som är verksamma inom rymdbranschen.

En lista över  svenska rymdföretag hittar du här.
 

Senast uppdaterad: 12 januari 2016