Forskningsprojektet PoGOLite

PoGoLite hängande i den enorma lastaren HerculesDet svenska ballongforskningsprojektet PoGOLite lyfte från Esrange Space Center kl 10:18 den12 juli 2013. Färden för den gigantiska ballongen gick längs Nordkalotten i västlig riktning mot Nordamerika och sedan in över Ryssland.

Kl. 01.20 den 26 juli 2013 avslutade PoGOLite sin långa flygning, ballongen och de vetenskapliga instrumenten togs ner i lämpligt område nära Jenisejviken vid Norra ishavet.

PoGoLite är ett ballongburet teleskop som skickades upp för att samla fakta kring några av rymdens mest spännande objekt; neutronstjärnor och den strålning de avger. Strålningen behöver mätas på en nivå där jordens atmosfär inte stör, man måste alltså lyfta upp teleskopet till cirka 40 km höjd för att kunna göra mätningar. Resultatet kan ge ytterligare några pusselbitar till hur vårt gåtfulla universum fungerar. Vid förra försöket, i juni 2011, avbröts uppsändningen på grund av tekniska problem med ballongen, i juli 2012 satte vädret stopp för uppsändningen.

Bild: PoGoLite hängande i den enorma lastaren Hercules

Senast uppdaterad: 12 januari 2016