Svensk rymdindustri – fokusering ger världsklass

Konkurrenskraftig svensk rymdindustri

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten ska bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv.
Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid. I Rymdstyrelsens strategi ingår också att satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter inom vissa utvalda områden, som ökar industrins tekniska kompetens. De företag som arbetar i rymdprojekt får på så sätt en höjd teknisk kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

Sverige har sedan länge tre, med svenska mått mätt, stora etablerade rymdföretag: SSC, RUAG Space AB och GKN.

SSC

SSC, med verksamhet i Stockholm och Kiruna, arbetar med systemteknik och projektledning. SSC konstruerar och utvecklar små satellitsystem samt utrustning för rymdfarkoster och markstationer. Företaget  har bl.a. lett utvecklingen av forskningssatelliten Odin och månsonden SMART-1, den senare på uppdrag av ESA.

SSC driver även Esrange i Kiruna – en bas för satellitkontroll, nedtagning av satellitdata och raket- och ballonguppsändningar.

RUAG Space AB

Tillverkar högkvalificerad utrustning till satelliter och raketer inom områdena:

Datorer och datahanteringssystem
Mikrovågselektronik
Antenner
Styrsystem för sondraketer
Adapter- och separationssystem
Satellitstrukturer

GKN

GKN är ett av Europas ledande företag inom området turbiner och utloppsmunstycken för raketmotorer, som de utvecklar till de europeiska raketfamiljerna Ariane och Vega. De är speciellt duktiga på tillverkningsprocesser där ”sandwichtechnologin” är världsunik för raketmotorernas munstycken.

Svenska uppstickare

Förutom de tre stora rymdföretagen finns även ett antal mindre svenska företag som är verksamma inom rymdbranschen. Gemensamt för dessa företag är att de kan betecknas som specialistföretag med bra idéer och stor potential. Exempel på områden som Rymdstyrelsen bedömt som intressanta och där de mindre företagen är aktiva är: nano-/mikrosystem, miniatyriserade kraftsystem, miljövänligt bränsle, GPS-/Galileomottagare och feltoleranta processorer.

Svensk rymdindustri

En lista över  svenska rymdföretag hittar du här.


 

Senast uppdaterad: 12 april 2013