Telekommunikation

Kommunikationssatelliter

Kommunikationssatelliter började sin bana som länkar i transatlantiska sändningar. Därefter steg de även in som länkar i den inomkontinentala telefonin och analoga TV-sändningarna. Satelliter står nu för en allt större del av distributionen av rörliga bilder för nationella och regionala tjänster, både på etablerade och nya områden, såväl för allmännyttiga tjänster som företagstjänster.

Från att för 25 år sedan i stort sett enbart ha förmedlat analog telefoni, radio och tv så förmedlar satelliter idag en uppsjö av olika kommunikationsformer. Ofta fungerar satelliter och markbundna lösningar som komplement till varandra, och löser tillsammans problem de inte var för sig kunnat lösa.

Bankomat på semestern

Satellittekniken syns sällan men de flesta använder sig av den mer eller mindre regelbundet utan attBankomat reflektera över att det är en satellitlänk som gör tjänsten möjlig. Ett sådant exempel är när man tar ut pengar på en bankautomat i fjärran länder, på kryssningsfartyg och färjor. Satellitlänkar gör det möjligt för bankautomaten att kontrollera att den som vill ta ut pengar verkligen har pengar på sitt konto. Utan en sådan möjlighet skulle det med största säkerhet inte finnas lika många bankautomater på lika många platser dit det inte har dragits eller går att dra kablar.

TV, radio, telefoni och bredband

Satelliter har sedan mitten av 60-talet sänt TV över globen. Ny teknik gör att satelliter kommer att vara viktiga länkar för att sända HD-TV och interaktiv TV, och även TV och annan rörlig media till mobiltelefoner. TV till mobiltelefoner via satellit har funnits i Sydkorea sedan 2005, och är på väg till resten av världen. Denna teknik skulle sedan kunna leda vidare till andra tillämpningar där tittare varken behöver kabel eller en parabol för att ta emot TV från olika kanalleverantörer. Satelliter kan också erbjuda lyssnare möjlighet att ta emot radio på sitt eget språk oavsett var i världen lyssnaren befinner sig. Det finns redan sådana system i drift, huvudsakligen i USA, Afrika och Asien.

Det finns även applikationer som kommer att använda satelliter för att länka mobiltelefoni (GSM, GPRS och UMTS) samt trådlösa nätverk som WiFi. Satelliter är ett billigt sätt att länka ihop utspridda basstationer, och är inte minst lämpligt i ett så glest befolkat land som Sverige.

Satelliter är också ett sätt att leverera bredband till platser där andra lösningar är opraktiska eller obefintliga.

Kommunikation med otillgängliga platser

Det finns många platser dit det inte finns ledningar för telefon, tv eller bredband dragna. För dessa områdenAfganistan kan satelliter ge en möjlighet till kontakt med omvärlden som annars inte hade funnits. Det kan gälla de många områden på jorden dit det fortfarande inte finns ledningar dragna, som i utvecklingsländer och på platser för nyetableringar där ledningar ännu inte hunnit dras. Det kan också gälla situationer när det inte går att dra ledningar, som till tåg, båtar och flygplan.

Ett exempel på hur ny kommunikationsteknik gör att utvecklingsländer kan följa en helt annan utvecklingslinje än vi gjorde är att många länder helt enkelt verka hoppa över den fasta telefonin och där istället de breda massorna direkt anammar mobiltelefonin. Tillsammans med satellittekniken gör det kanske att det överhuvud taget inte kommer att behövas dras fasta kablar över de områden på jorden där sådana inte redan är dragna, något som den ökande efterfrågan på bredband i Afrika och Mellanöstern – där det inte finns kablar dragna – visar.

Kommunikation under katastrofer

Under och efter naturkatastrofer och krig är ofta de normala kommunikationskanalerna utslagna. Då kan satelliter vara den enda möjligheten att kommunicera med utsatta områden. Detta kan gälla såväl telefon- som tv- och internetförbindelser.

Virtuella möten och resor

Tekniken för virtuella möten och resor blir ständigt bättre. Redan idag genomförs möten virtuellt via dator och en bredbandsuppkoppling, där förbindelsen inte sällan går via satellit. Vidareutveckling av denna teknik innebär stora möjligheter att spara både energi – och därmed utsläpp av växthusgaser – och tid. Denna teknik har störst möjlighet att innebära besparingar där avstånden mellan deltagarna är långa, och en satellitförbindelse därför är viktig eller till och med nödvändig. Det är också möjligt att tekniken på sikt kommer att göra andra typer av virtuella resor ett alternativ till fysiska resor.

Skola på distans

För länder med en dåligt utbyggd infrastruktur och ojämn tillgång på utbildad utbildningspersonal kan satellitbaserade utbildningstjänster vara en stor tillgång. De kan både maximera utnyttjandet av de resurser som finns i form av lärare och utbildningsmaterial och i största möjliga mån ge eleverna en bra IT-kompetens.

 

Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt

Alltid uppkopplad liten_150

Med denna skrift vill Rymdstyrelsen berätta om vilken roll satellitkommunikationen spelar i vår vardag och den snabba utveckling som är på gång.

 

Ladda ner skriften(PDF-fil, 20 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt  

 

 

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017