Satelliter till hjälp vid naturkatastrofer


Japan mars 2011

Vid stora naturkatastrofer som t.ex. jordbävningen i Japan den 11 mars 2011 kommer våra fjärranalyssatelliter till stor nytta. De har en förmåga att kunna avläsa förändringar i jordens yta och med hjälp av dessa data kan ledningen för ett räddningsarbete göra en analys kring omfattningen av katastrofen, vilka insatser som behöver sättas in i ett drabbat område och hur man bäst kommer fram. Även i återuppbyggnadsskedet är fjärranalys från satellit ett bra hjälpmedel. Katastrofhantering är ett av de tjänsteområden som Copernicus (länk…) är inriktat på. Svenska myndigheten MSB har redan använt sig av Copernicus i samband med en allvarlig översvämning i Småland 2012, med gott resultat.    På Rymdkanalen.se berättar Göran Boberg som är fjärranalysansvarig på Rymdstyrelsen om satelliternas betydelse vid kris- och katastrofsituationer.

Läs intervjun med Göran Boberg. 

Bild: Satellitbilder över katastrofområdet i Japan, Disastercharter.org
Bilden till vänster är tagen före tsunamin och bilden till höger är tagen efter.

 

Senast uppdaterad: 20 augusti 2013