Satelliter till hjälp vid naturkatastrofer


Japan mars 2011

Vid stora naturkatastrofer kommer våra fjärranalyssatelliter till stor nytta. Satellitbilder är till stor nytta vid jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred, stormar, översvämningar och andra typer av katastrofer. Många satellitägare har anslutit sig till den så kallade disasterschartern, i vilken de lovar att bidra med bilder när det sker en katastrof någonstans på jorden. Det går att se många sådana exempel på www.disasterscharter.org.

Med hjälp av bilderna kan ledningen för ett räddningsarbete göra en analys kring omfattningen av katastrofen, vilka insatser som behöver sättas in i ett drabbat område och hur man bäst kommer fram. Även i återuppbyggnadsskedet är satellitbilder ett bra hjälpmedel

Katastrofhantering är ett av de tjänsteområden som det europeiska satellitprogrammet Copernicus är inriktat på. Den svenska myndigheten MSB har redan använt sig av Copernicus i samband med en allvarlig översvämning i Småland 2012, med gott resultat.

På Rymdkanalen.se berättar Göran Boberg som är fjärranalysansvarig på Rymdstyrelsen om satelliternas betydelse vid kris- och katastrofsituationer.

Läs intervjun med Göran Boberg. 

Bild: Satellitbilder över katastrofområde i Japan vid jordbävning och tsunami i mars 2011, Disastercharter.org
Bilden till vänster är tagen före tsunamin och bilden till höger är tagen efter.

 

Senast uppdaterad: 12 januari 2016