Blogginlägg postade under 2011

Första inlägget från Göran Boberg på den internationella konferensen om miljödata

av: Göran Boberg

Göran är på plats i Turkiet för att delta i den internationella konferensen om miljödata som arrangeras av Group on Earth Observations (GEO).   Istanbul, 18 miljoner människor och Europas största stad. Så nära men ändå så annorlunda...

16 november 2011


Rymdfysiker med visioner

av: Göran Boberg

Vi träffade Anders Tjulin från Kiruna på GEO-konferensen.  Anders är rymdfysiker som arbetar på EISCAT, som är en internationell forskningsorganisation för rymdväder och de delar av atmosfären som blir laddade genom solens påverkan, särskilt ...

16 november 2011


Sverige profilerar sig på GEO-mötet

av: Göran Boberg

Den svenska delegationen uttryckte sitt medlidande med Turkiets folk som har drabbats så hårt av jordbävningar den senaste tiden. Vi hade tagit kontakt med seismologerna i Uppsala innan resan för att få information om vilka obsevationssystem och v...

17 november 2011


Turkisk minister i svenska montern

av: Göran Boberg

Vi träffade Terry Callahan som är föreståndare vid Abisko naturvetenskapliga station. Han kände sig lite vilsen i de avancerade tekniska observationssystemen som ställs ut här och tycker att även gummistövlar är en viktig forskningsinfrastruktur. ...

17 november 2011


Viktiga beslut om användandet av miljödata är fattade i Istanbul

av: Göran Boberg

GEO-konferensen är över och Patrik från SMHI packar ner sin fiffiga hydrologiska modell, ett av Sveriges bidrag till GEOSS. Den svenska delegationen kan se tillbaka på ett gott samarbete mellan myndigheterna som har lett till att Sverige har setts...

18 november 2011