2016 - Året i korthet

 

Januari

Esas rymdsond Lisa Pathfinder nådde fram till den plats ute i rymden där den ska arbeta. Platsen heter L1 och är en virtuell punkt i rymden cirka 1,5 mil-joner km från jorden mot solen. Här ska Lisa  Pathfinder utföra sitt arbete med att mäta gravitationsvågor.

 

Februari

Odin

Det var 15 år sedan satelliten Odin sändes upp.
Bilden är bearbetad. Foto: Rymdbolaget


Det firades 15-års jubileum av uppsändningen av satelliten Odin. Satelliten och dess instrument fungerar fortfarande bra och samlar in viktiga data om vår atmosfär.

Den europeiska miljösatelliten Sentinel-3A sändes upp. Satelliten ger information om hav och sjöar och kommer bland annat att övervaka alger i Östersjön och Västerhavet. Satelliten kan också göra mätningar av ytvattentemperatur, havsytenivåer och istjocklek, parametrar som bidrar till kunskapen om klimatförändringarna.

Experimenten Spider och Leewaves, med totalt 14 friflygande enheter, sändes upp med en sondraket från Esrange i syfte att studera norrsken och vågor  i atmosfären. Spider och Leewaves finansierades av Rymdstyrelsen inom det nationella raket- och ballongprogrammet.

 

Mars

Två sondraketer inom det svensk-tyska programmet Rexus/Bexus sändes upp från Esrange med åtta studentexperiment från fem europeiska länder. Ett av experimenten var utvecklat av studenter från KTH (Kungliga Tekniska högskolan).

SRS (Svenska rymdforskares samarbetsgrupp) höll sitt årliga möte i Umeå.

Som en del i Esas (European Space Agency)  projekt ExoMars sändes moder farkosten TGO (Trace Gas Orbiter) och landaren Schiaparelli upp från Bajkonur i Kazakstan.

 

April

Sentinel - 1B

Uppsändning av en satellit Sentinel-1B från Kourou, 
Franska Guyana.  Foto: Esa–Manuel Pedoussaut


Den europeiska miljösatelliten Sentinel-1B sändes upp. Sentinel-1B:s tvillingsatellit Sentinel-1A är redan på plats i rymden och har arbetat för fullt sedan 2014. Med två satelliter går det att snabbare få information om jordens landyta, havsis och marina miljö. Satelliterna Sentinel-1 övervakar bland annat is och oljeutsläpp i Östersjön.

 

Maj

Christer Fuglesang besökte flera skolklasser under sin skolturné i Östergötland

Christer Fuglesang besökte flera skolklasser
under sin skolturné i Östergötland. Foto: Rymdstyrelsen


Rymdstyrelsen beslutade efter en öppen upphandling att anlita Spacemetric AB för att bygga en web-baserad plattform och ett arkiv för fjärranalysdata från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus. Verktyget har fått namnet Swea och ska enkelt och gratis ge svenska användare tillgång till satellitbilder.

Två europeiska navigeringssatelliter i programmet Galileo sändes upp från Kourou i Franska Guyana. Därmed fanns 14 satelliter på plats.

Rymdstyrelsen anordnade en veckas skolturné i Östergötland med Christer Fuglesang.

 

Bild tagen av Satelliten Sentinel -ABild tagen av Satelliten Sentinel -A

Två bilder tagna av satelliten Sentinel-3A 13 juni 2016 
respektive 22 augusti 2016.
De visar skillnaden i ismassa
på nordöstra Grönland. Foto: Sentineldata  bearbetad av Esa.

 

Juni

Rymdstyrelsen presenterade sin strategi för åren 2016–2020. Strategin hämtade mycket inspiration från utredningen En rymdstrategi för nytta och tillväxt som lades fram under 2015.

Rymdstyrelsen skrev på en myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering som syftar till att förenkla användningen av svensk miljöinformation. Miljödatastrategin har hittills signerats av 14 myndigheter och 19 länsstyrelser. Genom verktyget Swea kommer Rymdstyrelsen att få en ny roll som dataförsörjare inom miljöområdet.

 

Juli

Astrofysikexperimentet PoGO+ sändes upp från Esrange inom ramen för Rymdstyrelsens nationella raket- och ballongprogram. Den gigantiska ballongen, dubbelt så stor som Globen i Stockholm, färdades västerut med de stratosfäriska vindarna och landade i norra Kanada. Under sin resa på cirka 40 km höjd detekterade PoGO+ gammastrålning från Krabbnebulosan och Cygnus X-1.

 

Augusti

Projektförslaget Hemera gick vidare till steg 2 i ur-valsprocessen inom EU:s program Horisont 2020. Rymdstyrelsen är partner i projektet som syftar till att erbjuda framförallt europeiska forskare kostnads-fria ballongflygningar för forskningsändamål.

 

September

Rymdsonden Rosetta närmar sig kometen Churyumov- Gerasimenko. Bilden är bearbetad.

Rymdsonden Rosetta närmar sig kometen Churyumov- Gerasimenko.
Bilden är bearbetad.Foto: Rosetta: Esa/ATG  Medialab. Kometen: 
Esa/Rosetta/NAVCAM

 

Esas rymdsond Rosetta har sedan 2014 följt och kretsat runt kometen Churyumov-Gerasimenko, och med hjälp av instrumenten ombord har forskarna fått unika mätningar och bilder. Nu hade kometen kommit så långt ut i rymden att Rosettas solpaneler inte längre kunde ge tillräckligt med energi för att driva instrumenten. Rosetta avslutade därför sitt uppdrag med en kontrollerad kraschlandning 
på kometen.

 

Oktober

Esa och EU fastställde gemensamma mål för den europeiska rymdverksamheten i en gemensam  deklaration, Joint statement on shared vision and goals for the future of Europe in space. Samtidigt presenterade kommissionen en strategi för EU:s rymdverksamhet.

Rymdcentret Esrange firade 50-års jubileum med bland annat öppet hus och seminarium. Mer än  ettusen raketer och ballonger har sänts upp från  basen sedan starten.

Två ballonger sändes upp från Esrange inom  studentprogrammet Rexus/Bexus. Ombord på ballongerna fanns åtta forsknings- och teknik-experiment utvecklade av studenter från sju  europeiska länder.
Moderfarkosten TGO (Trace Gas Orbiter) och landaren Schiaparelli, som är en del av Esas projekt ExoMars, gick in i bana runt Mars för att påbörja vetenskapliga mätningar av bland annat Mars  atmosfär. Schiaparelli, landaren vars uppgift var att testa ny teknik, släpptes mot Mars yta men landningen misslyckades på grund av tekniska problem.

 

November

Separationssystem för att lösgöra fyra Galileo-satelliter.

Separationssystem för att lösgöra fyra Galileo-satelliter.
Foto: RUAG Space AB


Rymdstyrelsen beslutade att inleda en fördjupad analys av tre förslag till en ny svensk forskningssatellit.
Fyra Galileosatelliter sändes upp på en och samma bärraket, en Ariane-5, från Kourou i Franska Guyana. Programmet Galileo bestod därmed av  18 satelliter. Det var första gången fyra Galileo-satelliter skickades upp i rymden under samma uppsändning.

Under en veckas skolturné i Norrbotten besökte Christer Fuglesang tio skolor och berättade om sina två rymdresor till den internationella rymdstationen ISS. Förutom Christers möten med eleverna gav turnéerna stor uppmärksamhet i lokala medier.

 

December

 Ministerrådsmöte  i Luzern, Schweiz  1 december 2016.
Ministerrådsmöte  i Luzern, Schweiz  1 december 2016.
Foto: Esa–Stephane Corvaja, 2016


Esa höll ett ministerrådsmöte i Luzern i Schweiz. På mötet fattades flera viktiga beslut inför den kommande treårsperioden och totalt beslutades om europeiska rymdsatsningar på över tio miljarder euro.

I december 2006 blev Christer Fuglesang  Sveriges första astronaut.  Rymdstyrelsen firade 10-årsjubileet med att anordna en jubileumsföreläsning på Naturhistoriska riksmuseet med Christer Fuglesang, den svenskamerikanska astronauten Jessica Meir och Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg.

De första tjänsterna i Europas satellitnavigeringsprogram Galileo startade. Tjänsterna gör det möjligt för alla produkter som innehåller ett Galileokompatibelt chip, såsom smarttelefoner och bilnavigatorer, att använda Galileosignaler för positionering, navigering och tidsbestämning.

 

 

Senast uppdaterad: 24 februari 2017