Utlysningen av Snabbspår 2011

 

Utlysningen av Snabbspår 2011 är nu genomförd och är en del av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram.

Snabbspår 2011 syftar till att komplettera användardelen inom det nationella fjärranalysprogrammet. Snabbspår 2011 avser därmed att fånga upp de projekt som inte passar in i programstrukturen för användardelen.  Snabbspår 2011 följer generellt de direktiv som gäller för användardelen men riktar sig till projekt som främst karakteriseras av en relativt kort löptid, är av ”akut” karaktär samt omfattas av en mindre budget.

För mer information om programmet och utlysningen följ länken nedan:

Utlysningen av Snabbspår 2011

Senast uppdaterad: 20 januari 2011