Utlysningar om driften av GMES, nu inom katastrof- och krishantering

EU:s forskningscenter JRC utlyser, för EU-kommissionens räkning flera servicekontrakt inom GMES inledande drift. Det handlar om kartläggningar som behöver göras för att förbättra beslutsunderlaget i de olika faserna av räddningsarbetet vid katastrofer och krissituationer till exempel vid en jordbävning. Dels behövs en snabbkartläggning med hjälp av satellitdata precis när händelsen inträffat, dels behövs det underlag för att underlätta återuppbyggnadsfasen. Upphandlingen omfattar även kvalitetskontroll och validering av datakällorna.
I Sverige finns flera tjänsteföretag som kan komma ifråga för kontraktering. Sammantaget omfattar utlysningarna  10 200 000 euro.

Sista dag att lämna in anbud är den 31 okt 2011.

Kontaktperson: Göran Boberg, goran.boberg at snsb.se

Information om utlysningarna finns via länkarna nedan:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293912-2011:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293913-2011:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293914-2011:TEXT:EN:HTML&src=0

Ytterligare information finns här: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Senast uppdaterad: 30 september 2011