Utlysning om tjänsteproduktion för GMES inledande drift

EU-kommissionen begär in anbud för att sköta vissa tjänster inom GMES-programmet. Tjänsteproduktionen finansieras över en  särskild budget för den inledande driften av GMES.

Utlysningen omfattar integrationen av det europeiska varningssystemet för översvämningar som en del i GMES riskhanteringstjänster (GMES emergency management services) i samarbete med MIC, EU:s övervaknings och informationscentrum. Därtill tänker EU-kommissionen handla upp tjänster inom övervakningen av fem olika typer av landmiljöer, jordbruk, skogsbruk, våtmarker, hårdgjorda ytor och vattenområden. Arbetet ska göras i samarbete med EU:s miljöbyrå i Köpenhamn, EEA.

Slutligen behöver en del olika tjänster handlas upp som handlar om kommunikation med användare av tjänsterna, ta fram informationsmaterial, studera frågor kring datapolitik och anordna möten och konferenser.
Särskilda insatser behöver göras för att stimulera användarintresset för produkterna. I Sverige finns flera företag som är kvalificerade att lämna anbud inom dessa områden.

Länkar till utlysningarna:

- EFAS hydrological data collection centre 2011/S 144-238008
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238008-2011:TEXT:EN:HTML
<<238008_2011.en_ts.pdf>>
- operational computational centre of EFAS  2011/S 144-238007
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238007-2011:TEXT:EN:HTML
<<238007_2011.en_ts.pdf>>
- EFAS dissemination centre 2011/S 144-238009
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238009-2011:TEXT:EN:HTML
<<238009_2011.en_ts.pdf>>
- Land monitoring services (6 lots) 2011/S 149-247068
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247068-2011:TEXT:EN:HTML
 - "Support to the implementation of the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011–2013)"  - 2011/S 154-255107
http://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255107-2011:TEXT:EN:HTML

Kontaktperson: Göran Boberg

Senast uppdaterad: 16 september 2011