Rymdstyrelsens underlag till forsknings- och innovationspropositionen

Rymdstyrelsen har ombetts att lämna ett inspel till forsknings- och innovationspropositionen. Igår, den 6 december, beslutade Rymdstyrelsens styrelse om det underlag som kan läsas här:

Rymdstyrelsens inspel till till forsknings- och innovationspropositionen (pdf fil)

Senast uppdaterad: 7 december 2011