Rymdstyrelsen söker handläggare inom innovation och samhällsnytta av rymdteknik

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att stimulera tjänsteutveckling baserad på infrastruktur i rymden genom till exempel aktiviteter på lärosäten, i skolor och seminarier, samt stöd till innovatörer och företag. Detta sker i samverkan med övriga medarbetare på Rymdstyrelsen samt andra myndigheter och aktörer som t.ex. forskningsfinansiärer och inkubatorverksamhet. Tjänsten innebär även att delta i arbetet med utlysning, uppföljning och utvärdering av Rymdstyrelsens program för teknik- och tjänsteutveckling, samt att vara backup och bollplank till svenska delegater i European Space Agency (Esa) och EU. Innehavaren av tjänsten kommer också att arbeta tillsammans med ansvarig handläggare gällande det svenska satellitdataverktyget Swea med öppna jordobservationsdata.


Utbildning och erfarenheter
Vi vill att du har en akademisk examen samt att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet från geografiska informationssystem (GIS), entreprenörskap och start av företag är meriterande, det är även förståelse för datadriven innovation och molntjänster.


Personliga egenskaper
Vi sätter stort värde vid de personliga egenskaperna. Du ska snabbt kunna skapa dig en förståelse för processer och förstå din roll i ett större sammanhang. Du får saker gjorda, tar egna initiativ, kan prioritera och arbetar kvalitetsmedvetet och strukturerat. Vidare har du god social förmåga och är beredd att ställa krav på externa parter. Rymdstyrelsen vill bibehålla en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.


Bakgrund
Rymdstyrelsen har beviljats ökade resurser för att hantera utökade uppgifter och ansvarsområden och utlyser därmed denna tjänst. Tillämpningar av rymdteknik inom jordobservation, navigering och telekommunikation får allt större betydelse och berör fler och fler sektorer i samhället både nationellt och globalt. I takt med kraftigt växande mängd data blir det allt viktigare att samhället kan dra full nytta av dem. Data och tjänster från rymdsystem i allmänhet och i synnerhet från de europeiska rymdsystemen Copernicus (jordobservation för t.ex. miljö, klimat och säkerhet) och Galileo (navigering) ska resultera i ökad användning och kostnadseffektivitet i såväl privata som offentliga verksamheter samt leda till fler tillämpningar och innovationer som i förlängningen leder till ökad tillväxt.

Kontaktpersoner och ansökan
Olle Norberg, generaldirektör, 08-40 90 77 86
Fackliga företrädare (SACO): Göran Boberg 08-40 90 77 83, Johan Köhler 08-40 90 77 93

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Provanställning kommer att tillämpas. Ärendenummer 302/17. Ansökningstiden gick ut 2018-02-04.


Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Rymdstyrelsen är ansvarig myndighet för frågor som gäller den svenska rymdverksamheten, särskilt forskning och teknisk utveckling, och fungerar som kontaktorgan för det internationella rymdsamarbetet inom dessa områden. Rymdstyrelsen säkerställer tillgången till samhällsviktig rymdinfrastruktur och efterfrågade satellitdata samt bidrar till att utveckla konkurrenskraftiga företag och högkvalitativ forskning i Sverige. Vi sprider kunskap om den svenska och europeiska rymdverksamheten.

Senast uppdaterad: 21 december 2017