Planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020

Rymdstyrelsen har beslutat att införa ett planeringsbidrag inför Horisont 2020 på max 150 000 kronor. Bidraget är avsett för forskare som planerar att skicka in en ansökan till Horisont 2020 inom rymdområdet. Sista ansökningsdag för att ansöka om Rymdstyrelsens planeringsbidrag inför andra Horisont 2020-utlysningen är den 25 februari 2015.

Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 och erbjuder därför ett planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till någon av utlysningarna i ramprogrammet. Sökanden kan vara antingen partner eller koordinator i det projekt ansökan gäller och projektet skall ha adekvat koppling till rymdverksamhet.

Rymdstyrelsens planeringsbidrag är tänkt som ett komplement till Vinnovas motsvarande bidrag till små och medelstora företag. Rymdstyrelsen ger stöd till forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och motsvarande icke vinstdrivande organisationer. Små och medelstora företag hänvisas till motsvarande stöd från Vinnova.
Till Vinnovas webbsida för Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Syftet är att stimulera fler svenska aktörer att söka bidrag från Horisont 2020. Planeringsbidraget skall täcka kostnader för att utforma en konkurrenskraftig ansökan. Kostnader som täcks är personalkostnader, faktiska reskostnader och relevanta konsultkostnader.

Till Rymdstyrelsens planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020

 

Senast uppdaterad: 8 januari 2015