Ny FP7-utlysning inom rymd

En ny FP7-utlysning inom rymd har öppnats i juli med sista ansökningsdag den 23 november 2011.
Ca 84 M€ kommer att tilldelas projekt inom GMES, klimat, exploatering av rymddata, ”nyckelteknologier”, introduktion av nya SME:er inom rymdområdet, ”rymdpolitik” mm.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SPACE-2012-1

Senast uppdaterad: 23 augusti 2011