Nyheter

2016-07-27

Hannah, 23, går på rymduniversitet i sommar

Hannah, 23, går på rymduniversitet i sommar

Läs mer...
2016-06-17

Rymdstyrelsen skriver under miljödatastrategi

Rymdstyrelsen skriver under miljödatastrategi

Läs mer...
2016-06-10

Rymdstyrelsen presenterar strategi för 2016-2020

Rymdstyrelsen presenterar strategi för 2016-2020

Läs mer...
2016-05-31

Rymdstyrelsen bygger webbplattformen Swea för satellitdata

Rymdstyrelsen bygger webbplattformen Swea för satellitdata

Läs mer...
2016-05-30

Artikel om Copernicus (Kart & bildteknik 2016:1)

Artikel om Copernicus från tidningen Kart & bildteknik 2016:1

Läs mer...
2016-04-26

EU-kommissionen konsulterar om rymdstrategi

Europeiska kommissionen påbörjade den 19 april en öppen konsultation för att samla in information till EU:s kommande rymdstrategi.

Läs mer...
2016-02-24

Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2016

Rymdstyrelsen utlyser även i år programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT.

Läs mer...
2016-02-24

Utlysning av NRFP-SMF 2016

Rymdstyrelsen utlyser Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag, NRFP-SMF.

Läs mer...