Svenskt forskningsteleskop flyger med ballong dubbelt så stor som Globen

Logotyp PoGOLite 2012Forskningsprojektet PoGOLite ska samla fakta kring neutronstjärnor och den strålning de avger. Teleskopet hänger i en gondol under en gigantisk ballong som släpps från Esrange Space Center utanför Kiruna.

PoGOLite (Polarised Gamma-ray Observer) är ett ballongburet teleskop som mäter polarisationen hos den osynliga kosmiska röntgenstrålning som kommer från rymdens mest högenergetiska objekt, neutronstjärnorna. Strålningen kan inte mätas vid jordytan, därför lyfts teleskopet med hjälp av ballongen till de övre lagren av atmosfären, ca 40 km över marken. Detta blir det andra flygförsöket för PoGOLite. Första försöket gjordes i juni 2011 men flygningen avbröts kort efter start på grund av skador på ballongen.

Ballongen är tunn som en plastpåse men lyfter gondolen med teleskopet som väger två ton. PoGOLite färdas västerut över fjällen och utöver Atlanten med den så kallade polära virveln som under sommarhalvåret ger stabila vindar i västlig riktning. PoGOLite-projektet leds av Mark Pearce, professor i astropartikelfysik vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Första möjliga dag för uppsändning är den första juli.

Välkommen att besöka Esrange Space Center i Kiruna och träffa forskarna bakom PoGOLite inför uppsändningen.

Dag:  Onsdag 27 juni 2012
Tid: Kl. 10.30
Plats: Esrange Space Center, Kiruna
Anmälan (obligatorisk
): johan.marcopoulos at snsb.se

Mer information om PoGOLite kan hämtas på:
Rymdkanalen (Rymdstyrelsens webbplats där Mark Pearce bloggar)
PoGOLite (KTH webbsida)
PoGOLite (SSC webbsida)
Mark Pearce twitter


För anmälan och mer information kontakta:
Johan Marcopoulos, informationsansvarig Rymdstyrelsen.
Telefon:08-627 64 88 Mobil: 070-640 648 8
E-post: johan.marcopoulos at snsb.se

Pressmapp PoGOLite (pdf 166 kB)

Senast uppdaterad: 19 juni 2012