Ballong dubbelt så stor som Globen lyfte från Esrange

PoGOLite ska studera kosmisk röntgenstrålning

Det svenska ballongforskningsprojektet PoGOLite ska samla fakta kring neutronstjärnor och den strålning de avger. Idag, på morgonen kl. 10.18, lyfte den gigantiska ballongen och färden går nu från Esrange Space Center längs Nordkalotten i västlig riktning mot Nordamerika.

PoGoLite är ett ballongburet teleskop som ska samla fakta kring några av rymdens mest spännande objekt; neutronstjärnor och den strålning de avger. Strålningen behöver mätas på en nivå där jordens atmosfär inte stör, man måste alltså lyfta upp teleskopet till cirka 40 km höjd för att kunna göra mätningar. Resultatet kan ge ytterligare några pusselbitar till hur vårt gåtfulla universum fungerar. Vid förra försöket, i juni 2011, avbröts uppsändningen på grund av tekniska problem med ballongen, i juli 2012 satte vädret stopp för uppsändningen. Idag genomfördes dock ett lyckat ballongsläpp. 

- Vi är jätteglada för att vi nu kan påbörja våra observationer. Nu hoppas vi på en stabil flygtur som ger goda observationsförhållanden, det ökar chansen att vi kan studera mönster i den kosmiska strålning som neutronstjärnorna avger, säger projektledaren Mark Pearce, KTH.

Bakgrundsinformation till projektet
PoGoLite (KTH:s webbplats)

För mer information kontakta:
Mark Pearce, projektledare
Professor, Department of Physics, KTH
Telefon: 08-553 78 183 Mobil: 073-6423929
E-post: pearce@particle.kth.se

Johan Marcopoulos, informationsansvarig Rymdstyrelsen.
Telefon:08-627 64 88 Mobil: 070-640 648 88
E-post: johan.marcopoulos@snsb.se


Rymdstyrelsen är förvaltningsmyndighet för svensk rymd- och fjärranalysverksamhet,
särskilt för forskning och utveckling. Myndigheten har ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet och är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. www.rymdstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 9 december 2013