Första satelliten klar för uppsändning: Copernicus säkrar övervakning av miljö och klimat

Med Copernicus-programmet skapar EU och ESA en permanent infrastruktur för att säkra miljö- och klimatövervakningen, data som blir tillgänglig för alla. Totalt kommer fem satelliter sändas upp mellan 2014 till 2020. Den första satelliten, Sentinel-1, sänds upp från Kourou i Franska Guyana den 3 april.

Samhället behöver skapa en bättre beredskap vid extrema väderhändelser, kunna identifiera långsiktiga förändringar av jordens klimat och se till så att snabba varningar vid akuta miljöhändelser ska nå rätt instanser. EU har därför tillsammans med det europeiska rymdorganet ESA under lång tid förberett Copernicus som syftar till datainsamling av olika slag med fjärranalys från satellit som bärande del, fri dataförmedling och utnyttjande av miljöinformation i form av användaranpassade tjänster.

– Med Copernicus får vi för första gången ett heltäckande system för kontinuerlig övervakning av olika miljöaspekter i långa tidsserier. De nya satelliterna har avancerade instrument som tillsammans med andra data bidrar till en bättre beredskap vid extremt väder, till exempel svåra översvämningar och stormar, säger Göran Boberg, ansvarig för fjärranalys vid Rymdstyrelsen.

Den första satelliten inom Copernicus-programmet kommer bland annat att ha stor betydelse för Sverige och andra länder där havsisen kan vara ett hinder för sjöfarten. På Sentinel-1 finns en speciell sorts radar, Synthetic Aperture Radar (SAR), som till exempel ger information om jordytans struktur.

– Satellitdata är en viktig informationskälla för att övervaka havsis, och SAR-instrumentet har hög upplösning, bra täckning och speciellt är det oberoende av molnighet, säger Anna Geidne, meteorolog på SMHI och arbetar på Istjänsten. SAR-data används både direkt för sjöfarten och för att ta fram iskartor, vilka i sin tur används bland annat som underlag i utredningar och i meteorologiska och oceanografiska datormodeller.

De data som levereras från satelliterna i Copernicus blir fritt tillgängliga för alla vilket även innebär att företag kan hitta nya affärsmöjligheter genom att ta data från satelliter och omvandla till tjänster. Göteborgsföretaget Ruag Sweden AB medverkar också i programmet, de har bland annat levererat antenner och kommunikationsutrustning till satelliten, Sentinel-1. 

Fem satelliter kommer att sändas upp fram till 2020. Den första satelliten, Sentinel-1, sänds upp från Kourou i Franska Guyana den 3 april i år. Sentinel -1 har radarinstrument som är särskilt lämpade för att bland annat:
• övervaka havsis
• övervaka arktiska områden
• upptäcka oljeutsläpp på sjöar och hav
• följa markrörelser såsom sättningar och skredrisker
• kartlägga landytor, skogar och vatten
• karttjänster vid humanitära katastrofer till exempel översvämningar och jordskalv


För mer information om Copernicus och Sentinel-satelliterna kontakta: 
Göran Boberg, ansvarig för fjärranalys på Rymdstyrelsen
Telefon: 08-40 90 77 83. E-post: goran.boberg@snsb.se

Anna Geidne, meteorolog på SMHI och arbetar för Istjänsten.
Telefon: 011-495 82 02. E-post: anna.geidne@smhi.se

Ulf Gullne, chef för Sjöfartsverkets isbrytarledning.
Telefon: 010-478 48 41. E-post: ulf.gullne@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2014