RyT projekt 2016

 

APR Technologies AB - Europeisk rymdanpassad TEC

 

 APR Technologies AB (APRtec) siktar på att utveckla en rymdanpassad termoelektrisk kylare som komplement till företagets övriga termiska lösningar (utan rörliga delar). Inom några år avser APR Technologies bli en svensk leverantör av Termoelektriska kylare (TEC) för rymdindustrin och andra kvalitetsmässigt krävande tillämpningar.


I projektet har vi utvärderat olika leverantörers materialkvalitet med avseende på mekaniska och termoelektriska egenskaper. Vi har även utvecklat tillverkningsmetoder för avancerad substrattillverkning som hjälpt oss att framställa de första kylarprotyperna. Dessa prototyper har sedermera utvärderats termiskt och redan visat sig matcha kommersiellt tillgängliga kylare. Våra kylare kan tillverkas i nya former, har potentiellt bättre livstid samt kan integrera fler funktioner, såsom kapsling av kylda komponenter.


 

Geografiska Informationsbyrån AB - eoMapper - en affärsplattform för automatiserade nedströmstjänster


eoMapper är en plattform för nedströmstjänster med fjärranalys (EO) som bas. Den bygger på molnbaserade beräkningar, med web- och api-åtkomst. I ett första läge kommer fjärranalystjänster för två marknadssegment implementeras.
1. Beslutstöd för precisionsodling
3. Informationsförsörjning för skoglig förvaltning
Fjärranalysdata med hög spektral och geografisk noggrannhet har i och med Copernicusprogrammet blivit fritt tillgängliga globalt. Tillgången till fria data och de möjligheter till molnberäkningar som finns från olika tjänsteleverantörer gör det betydligt enklare och billigare att skapa nedströms fjärranalystillämpningar än det historiskt varit möjligt. För att få utväxling på den möjligheten krävs det försäljningskanaler och plattformar. eoMapper skall fungera som en plattform som gör det enkelt att ta del av och betala för fjärranalysresultat.
Marknadssegmenten är utvalda för att de har en teknisk mognad och potential för implementering med hög grad av automatik. Målsättningen är att med bra gränssnitt och molnbaserade beräkningar ge snabb tillgång till fjärranalysresultat och att utnyttja de rationaliseringsvinster som uppstår för att skapa en långsiktigt lönsam affärsmodell. Kunderna är i första hand individer och organisationer med informationsbehov liknande stora företags och myndigheters, men utan egen fjärranalyskapacitet. Efter en lyckad etablering skall fler nedströmstjänster kunna läggas till plattformen.

 

 

Omnisys Instruments AB - MWI/MWS för CubeSat


I projektet har vi undersökt olika möjligheter och utmaningar för att göra förbättrade väderobservationer från rymden med hjälp av en konstellation av småsatelliter. Den övergripande produktidén är att genom förenklingar och miniatyriseringar av instrument kunna realisera fler satelliter och därigenom genomföra mer frekventa mätningar och därmed observera mer detaljerade väderförlopp. Mätningarna sker framförallt på vattenlinjen vid 183 GHz men man kan även mäta på syre vid 118 GHz och på ispartiklar vid 325 och 664 GHz. Vi har kommit fram till att detta är möjligt i en sk Cubesat av 12U format och vi har genomfört designer av mottagare, antennsystem och kalibreringssystem. Konceptet har presenterats för bla ESA, Chalmers och SMHI och en gemensam kravbild har arbetets fram. Det finns idag ett konkret förslag för en utveckling av instrumentet under ett ESA kontrakt.

 

 

Spacemetric AB - Dynamic Coverages for Big Data, Feasibility Study 
 

Senast uppdaterad: 10 april 2018