Blanketter för avtal och rapportering

 

RyT

Rapportering


Ekonomisk rapportering ska göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Ekonomisk slutrapport: Excel-fil
Ekonomisk slutrapport: PDF-fil

Försättsblad Teknisk slutrapport: Excel-fil
Försättsblad Teknisk slutrapport: PDF-fil

Anvisningar RyT 2016: PDF-fil

 

NRFP-SMF

Projektavtal


När Rymdstyrelsen har godkänt ett projekt skrivs ett Projektavtal mellan Rymdstyrelsen, företaget och deltagande U/H/I. En mall för Projektavtalet finns att hämta nedan och tillåter specifika tillägg mellan parterna om så skulle behövas.

Projektavtal: PDF-fil
Projektavtal: Word-fil

 

Rapportering


Delrapporter lämnas vid minst ett tillfälle under projektets gång enligt mall om lägesbeskrivning där också utbetalningar till U/H/I redovisas. Ekonomisk slutrapportering skall sedan göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Lägesrapport: PDF-fil
Lägesrapport: Excel-fil

Ekonomisk slutrapport: Excel-fil
Ekonomisk slutrapport: PDF-fil

Försättsblad Teknisk slutrapport: Excel-fil
Försättsblad Teknisk slutrapport: PDF-fil
Anvisningar NRFP-SMF 2016: PDF-fil


 

 

Senast uppdaterad: 9 mars 2016