Industri

Detta är Rymdstyrelsens portal för Svensk industri på rymdområdet.

Här kan du ta del av en mängd nyttig information såsom vår policy för behandling av ansökan ställd till Rymdstyrelsen. Policyn omfattar nationella projekt med direktfinansiering från Rymdstyrelsen såväl som projekt som avses bedrivas inom ESA. Vidare ser du vilka av Rymdstyrelsens program för teknikutveckling som utlyses just nu.

I vår projektkatalog finner du kortfattade projektbeskrivningar av både avslutade och pågående projekt som till olika stor del finansieras via Rymdstyrelsens anlag. De konferenser och informationsdagar som Rymdstyrelsen planerar och genomför med fokus på Svensk industri kommer att återfinns under fliken ”Aktiviteter”.

Harmoniseringsprocessen av rymdteknik inom ESA (European Space Agency) beskrivs här utförligare och där har Svensk industri möjlighet att medverka i processen i respektive teknikområde.

Vidare återfinns här en lista över aktiva Svenska företag inom rymdsektorn och även information om alternativa forsknings- och teknikutvecklingsfinansiärer.

 

Senast uppdaterad: 15 november 2010