Utlysning-N för internationella rymdprojekt

Sista ansökningsdag var den 14 mars 2017

 

Utlysningen 2017-N är öppen för forskare att söka stöd och åtagande för deltagande i internationella forskningsprojekt.

Dokument att hämta:


Allmänna instruktioner: INSTRUCTIONS 2017 (PDF-fil) (läs detta först)

Tekniska instruktioner: TECHNICAL GUIDE 2017 (PDF-fil) (följ noga)

Ansökningsformulär: FORM 2017-N (EXCEL-fil) (Excel-formulär)

 

OBS: Innan du börjar fylla i blanketterna se till att spara ner dem i din dator.

 

Försättsblad för bilagor:

 

Bilaga 1 (PDF-fil) Föreslaget deltagande i rymdprojekt

Bilaga 2 (PDF-fil) Kostnadsspecifikationer

Bilaga 3 (PDF-fil) Framsteg för pågående projekt

Bilaga 4 (PDF-fil) CV för deltagande forskare

 

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2017