Innovativa veteskapliga satellitprojekt till låg kostnad2

Sista ansökningsdag var den 23 januari 2012

Respons på idéinventeringen (8 februari 2012)

Svenska rymdforskare har skickat tolv svar på Rymdstyrelsens idéinventering om innovativa forskningssatelliter till låg kostnad (sista dagen för förslag var 23 januari). Förslagen spänner över många forskningsdiscipliner. Förslagen har skickats på granskning till ledamöter i Rymdstyrelsens rådgivande kommitté för rymdforskning (SRAC) och till externa vetenskapliga experter. SRAC väntas i mars rekommendera vilka upp till fem förslag som kvalificerar sig vidare till tekniska förstudier. De tolv förslagen listas nedan, i den ordning de kom in. Endast huvudförfattaren anges vid varje förslag.

CHEOPS – CHaracterizing ExOPlanet Satellite. René Liseau, Chalmers.

Alfvén – Explorer of small scale structure in the aurora. Hans Nilsson, IRF, Kiruna.

SELMA – revealing the origin of lunar water. Stanislav Barabash, IRF, Kiruna.

Greta – a Swedish interplanetary investigation of the solar wind and the lunar environment. Mats André, IRF, Uppsala.

SPHINX – Segmented Polarimeter for HIgh eNergy X-rays. Mark Pearce, KTH.

SIW – Stratospheric Inferred Winds. Donal Murtagh, Chalmers.

METAL – a microspacecraft interplanetary mission to a magnetized metallic M-class asteroid. Jan-Erik Wahlund, IRF, Uppsala.

Tor – spacecraft for the study of the dissipation of electromagnetic energy at kinetic scales in the solar wind and outer magnetosphere. Andris Vaivads, IRF, Uppsala.

MATS – Mesospheric waves from airglow transient signatures. Jörg Gumbel, MISU.

STRÖMMAR – spatially and temporally resolved observation of multiscale magnetic fields in auroral region. Nickolay Ivchenko, KTH.

MINIONS – MartIaN IOnospheric Nano-Satellites. Omid Talaee, Uppsala University.

HEIMDAL – Hydrogen Emission Interferometry Monitoring of the Dark Ages evolution. Jan Bergman, IRF, Uppsala.

 

Uppdatering (22 november 2011):

Nu går det att hämta de fem presentationerna från hearingen 11 november här. En kontaktperson på varje företag är också angiven, med kontaktinformation.

NanoSpace AB: Tor-Arne Grönland
tor-arne.gronland at nanospace.se

Presentation av NanoSpace från hearingen (pdf)

OHB Sweden: Peter Rathsman
peter.rathsman at ohb-sweden.se

Presentation av OHB Sweden från hearingen (pdf)

Omnisys Instruments: Urban Frisk
urban.frisk at omnisys.se

Presentation av Omnisys Instruments från hearingen (pdf)

Ruag Space: Annalena Johansson
annalena.johansson at ruag.com

Presentation av Ruag Space från hearingen (pdf)

ÅAC Microtec: Fredrik Bruhn
fredrik.bruhn at aacmicrotec.com

Presentation av ÅAC Microtec från hearingen (pdf)

 

Kostnad för instrument: Den vetenskapliga nyttolasten för en forskningssatellit kan normalt finansieras på olika sätt (intern utveckling, Rymdstyrelsens ordinarie forskningsprogram, stiftelser, annat externt stöd, ...). Idéinventeringens instruktioner nämner en projektkostnad (långsiktigt) på omkring 40 Mkr/projekt.

Klargörande: Under antagandet att nyttolastens instrument rimligen kan finansieras "som vanligt", kan denna kostnad uteslutas från den aqngivna projektkostnadsramen.

Update in English, on the cost of instruments (pdf)

 

Detaljerade instructioner

Detaljerade instruktioner på svenska (pdf)

Detailed instructions in English (pdf) 

Tema:

Vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad med små satelliter, som drar nytta av ny teknik för att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar för satelliten och dess drift.

Omfattning:

Koncept för forskningsuppdrag från forskningsgrupper, grundade på svenska forskningsmål och svenska industriella landvinningar.

Mål:

Rymdstyrelsens mål är att inventera trovärdiga möjligheter för högklassiga vetenskapliga satellitprojekt och att granska deras potential att genomföras inom en banbrytande lågkostnadsbudget. Detta förväntas ske genom att använda framväxande teknik och innovativa arbetssätt. Inom ramen för detta initiativ kommer Rymdstyrelsen inte att åtaga sig att faktiskt bygga och flyga något av de utvalda rymdprojekten. Möjliga framtida flygtillfällen beror istället på tillgänglig budget, prioriteringar och kvaliteten hos rymdprojektet.

Urval:

För att bli vald skall rymdprojektet uppfylla krav om både vetenskaplig kvalitet och tekniskt nytänkande. Processen börjar med att projektkoncepten utvärderas och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet. Därefter väljs ett eller flera koncept för fördjupade korta tekniska studier som sedan granskas med avseende på teknisk trovärdighet och lågkostnadsmöjligheter. De bäst kvalificerade resultaten från denna granskning kan gå vidare till ett projekt på fas-A-nivå.

Preliminär tidslinje:

Oktober 2011:

Publicering av idéinventeringen: Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad.

11 November 2011:

Hearing om ämnet och Rymdstyrelsens avsikter med idéinventeringen, arrangerad av Rymdstyrelsen. Tid och plats meddelas senare.

7 December 2011:

Deadline för avsiktsförklaring från forskargrupper (för att underlätta granskningen av konceptförslagen). Ämne för satellitprojektet räcker.

23 Januari 2012:

Deadline för att skicka in projektkoncepten.

Mars 2012:

Urval av koncept för vidare kontrakterade tekniska förstudier.

April 2012:

De valda tekniska förstudierna startar.

Månadsslutet juni 2012:

Deadline för slutrapporter från de tekniska förstudierna.

September 2012:

Val av projekt för fas-A-nivå-studier.

Oktober 2012:

De valda fas-A-nivå-studierna startar.

Frågor?

Kontakta Johan Köhler (Johan.Kohler snabel-a snsb.se) eller Christer Nilsson (Christer.Nilsson snabel-a snsb.se) om du har några frågor, tack!

English version (pdf) 

Senast uppdaterad: 20 februari 2012