Forskningsutlysning 2018-C

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018


Utlysningen 2018-C är öppen för unga forskare att söka stöd för karriärtjänst.

 

INSTRUKTIONER

Allmänna instruktioner:  Research Calls 2018 (PDF)

Specifika instruktioner:  Call 2018-C (PDF)

Tekniska instruktioner:  Technical Guide 2018-RC (PDF)

 

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR OCH FÖRSÄTTSBLAD TILL BILAGOR

Ansökningsformulär:  Form 2018-C (Excel)

Bilaga 1:  Enclosure 1 Cover – Career Plan and Research Project (PDF)

Bilaga 2:  Enclosure 2 Cover –  Costs (PDF)

Bilaga 3:  Enclosure 3 Cover – Previous Research Achievements (PDF)

Bilaga 4:  Enclosure 4 Cover – Curriculae Vitae (PDF)

 

OBS:  Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret, se till att spara ner Excel-dokumentet i din dator!

 

 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2018