Forskningsutlysning 2017-R

 

Sista ansökningsdag var den 26 april 2017


Utlysningen 2017 -R är öppen för forskare att söka forskningsstöd för rymdforskningsprojekt, inklusive jordobservationsforskning, avseende budgetåret 2018 och framåt.

 

Dokument att hämta:


Allmänna instruktioner:INSTRUCTIONS 2017 (PDF-fil) (läs detta först)

Tekniska instruktioner: TECHNICAL GUIDE 2017 (PDF-fil) (följ noga)

Ansökningsformulär: FORM 2017 (EXCEL-fil) (Excel-formulär)

 

OBS: Innan du börjar fylla i blanketterna se till att spara ner dem i din dator.

  

Försättsblad för bilagor:

 

Bilaga 1 (PDF-fil) Föreslaget forskningsprogram


Bilaga 2 (PDF-fil) Kostnadsspecifikationer


Bilaga 3 (PDF-fil) Framsteg för pågående projekt


Bilaga 4 (PDF-fil) CV för deltagande forskare


Bilaga 5 (PDF-fil, 18 kb) Information om sökta doktorand


Bilaga 6 (PDF-fil, 15 kb) Information om sökta karriärtjänster


Bilaga 7 (PDF-fil, 20 kb) Jordobservationsforskning

Senast uppdaterad: 28 april 2017