Utlysningar

Rymdstyrelsen har beslutat att inte utlysa fjärranalysprogrammets Användardel för år 2016. Inom programmet har stöd beviljats projekt som utförts i samarbete mellan användare och utvecklare av fjärranalys med syfte att uppnå ökad användning av fjärranalys. Användardelen har också avsett att främja svenskt näringslivs produkt- och tjänsteutveckling inom fjärranalysområdet. Snabbspåret har utgjort komplement till användardelen och kommer därför inte heller att utlysas. Programdelen har utlysts en gång per år sedan början av 2000-talet men Rymdstyrelsen bedömer nu att de medel som årligen avsätts för utlysningen kan vara till större nytta för svenska fjärranalysanvändare och -utvecklare om de nyttjas inom andra områden. Under 2015 och 2016 kommer Rymdstyrelsen därför att fokusera resurser inom fjärranalys bl.a. på att ta hand om, bearbeta och tillgängliggöra fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation, för svenska användare och utvecklare.  


Vid frågor, vänligen kontakta:

Karin Holmquist (förnamn.efternamn@snsb.se)


 

Alla pågående utlysningar

Till sidan med Rymdstyrelsens samtliga pågående utlysningar

 

 

Senast uppdaterad: 2 april 2013