Avgränsning av impediment hos Sveaskog

Uppdaterad och förbättrad avgränsning av impediment hos Sveaskog

Syfte

 
För att Sveaskog ska uppnå sina miljömål och sköta resten av skogen på ett effektivt sätt har Sveaskog ett stort behov av kostnadseffektiva möjligheter att förbättra och uppdatera avgränsningen mellan produktiv och icke-produktiv skogsmark. Beståndsdatabaserna innehåller många felaktiga avgränsningar och blir sämre som beslutsunderlag för åtgärder i skogen.
Syftet med projektet är utveckla och utvärdera en metod för förbättrad avgränsning mellan produktiv och icke-produktiv skogsmark. För att Sveaskog på ett mer kostnadseffektivt sätt skall kunna bruka skogen samt uppnå sina miljöåtaganden.
 

Data och metoder

 
Det geografiska område som är aktuellt för projektet är Sveaskog distrikt norra Bergslagen. I projektet kommer Sveaskogs beståndsdatabas över området att användas.
Multitemporala SPOT-5 (10 m) och Landsat-data ska användas för flera tidpunkter (uppemot 15 år gamla satellitdata samt nya data) och är viktiga då den produktiva skogen uppträder annorlunda över tiden jämfört med den impediment.
För att skapa nya beståndsgränser ska en segmenteringsmjukvara, eCognition, användas. Mjukvaran ska även användas för karteringen av segmenten i produktiv respektive impediment skog. Till denna mjukvara kan även digitala flygbilder, tillgängliga hos Sveaskog, användas under karteringen.
Klassificeringen ska sedan inte enbart bygga på spektrala data utan kan även inkludera andra datakällor som SMD, Svenska Marktäckedata, och höjddata.
 

Förväntade resultat

 
• Utveckla en metod för avgränsning och uppdatering av gräns mellan produktiv och icke-produktiv(impediment) skogsmark.
• Skapa metoder för att införliva reviderade beståndsgränser i beståndsdatabaser.
• Undersöka och utvärdera metoder gentemot fältdata och flygfototolkning.
• Utvärdering av användbarheten för utvecklad metod för brett användande.
 

Projektlängd

 
2006

Kontaktpersoner

 
Sveaskog: Jonas Bodenhem, [jonas.bodenhem@sveaskog.se]
Metria Miljöanalys: Aron Davidsson. [aron.davidsson@lm.se]
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009