Sacces satellite supporting Lidar-derived forest management plans

 

Bakgrund och syfte

Skogsbruksplaner och information om skogens beskaffenhet används för värdering av skogstillgångar och framför allt för beslutsunderlag inför skogsvårdsåtgärder och avverkning. Skogsbruksplaner har traditionellt inventerats i fält, vilket är en tidskrävande och därmed dyr process.
Metria sammarbetar med Dianthus och Södra skogsägarna i projektet för att effektivisera skogsindelning. Syftet är att med hjälp av satellitdata effektivisera beståndsindelning och försöka automatisera förtolkning av trädslagsblandning på avdelningsnivå.

Genomförande

Projektet skall undersöka möjlighet att effektivisera förtolkning av beståndsindelning med hjälp av satellit data och automatisera trädslagsbedömning med Dianthus Forest Mapper (DFM). Detta skall ske via utnyttjande av satellitdata, varefter den skogliga planeraren har att ta ställning till beståndsavgränsning och trädslagsklassning. Förhoppningen är att underlaget upplevs som tillförlitligt och därmed effektiviserar den manuella delen av DFM. Det är satellitdata med trädslagsfördelning som utnyttjas för produktionen.

Projektmål: 

• Att identifiera användarens behov av förtolkningsunderlag från satellitdata
• Att utveckla metod för användning av satellitdata vid produktion av skogsbruksplaner
• Att utvärdera resultat med användaren
• Att om möjligt utveckla produktionskedjan med:
o Integrering av resultat från satellitdata, och
o Effektivisering av produktion

Tidsplan

Projektet genomförs och skall avrapporteras till SNSB under 2013. Nedan redovisas tidplan.

tidsplan

Projektorganisation

Projektet består av deltagare från Södra, Dianthus och Metria. Projektansvarig är Peter Svedberg, Metria och kontaktperson vid SNSB är Karin Holmquist.

deltagare

 

Senast uppdaterad: 20 september 2013