Användardelen år 2013

Projekt som får stöd i användardelen år 2013

 

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekten  publiceras efterhand som de kommer in till myndigheten.

 

SACCESS data for the National Inventory of Landscapes (NILS) 

Populärvetenskaplig beskrivning
Rapport av projektresultaten

SLU , Department of Forest Rescue Management

Skoglig statistik för små områden 

Populärvetenskaplig beskrivning

SLU

Förbättrad grönytekartering i urbana områden 

Populärvetenskaplig beskrivning

Metria AB

Satellitdata för kartläggning av kusterosion

Populärvetenskaplig beskrivning

Metria AB

Saccess satellite supporting LIDAR derived forest management plans

Populärvetenskaplig beskrivning

Metria AB

Methods for monitoring forest and land cover changes from time series data sets in preparation for Sentinel-2

Metria AB

Operational monitoring of the Swedish wetlands – development of a new product, the “mire type” vegetation map

Populärvetenskaplig beskrivning

Rapport av projektresultaten

Brockmann Geomatics Sweden AB

MERIS and hydroacoustic data for fisheries management, assessment of ecosystem status and identification of essential habitats in Sweden’s large lakes

Populärvetenskaplig beskrivning

Brockmann Geomatics Sweden AB

Modifierad satellitbaserad habitatmodell för tjäder för uppföljning av biodiversitetsvärden i sydsvenska skogar

Populärvetenskaplig beskrivning

Rapport av projektresultaten

Brockmann Geomatics Sweden AB

Senast uppdaterad: 12 mars 2015