Ready2GO – stöd till små och medelstora företag som vill växa internationellt

EU-kommissionen och European Commission and European Agency for Small and Medium Enterprises (EASME) har nyligen sjösatt ett initiativ för att stödja små och medelstora företag (SME:er) som vill växa internationellt, och framförallt i länderna Kanada, USA, Chile, Indien och Kamerun. Ready2GO är direkt applicerbart för SME:er inom jordobservation, GIS eller rymdbaserade applikationer. Mer information finner du här: https://www.b2match.eu/ready2go.

Deadline för att ansöka är den 31 mars 2017.

Vid frågor, kontakta karin.holmquist@snsb.se

Senast uppdaterad: 27 februari 2017