Fjärranalyskommittén (FAK)

 

Rymdstyrelsens Fjärranalyskommittén består av följande personer:

 

Thomas Rosswall (ordf), , Climate Change, Agriculture and Food Security, CCAFS (pensionerad från ICSU)
Lars Eklundh, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Malin Johansson, UiT Norges Arktiske Universitet, Earth Observation Laboratory
Thomas Klein, Enheten för forskning och miljömål, Kunskapsavdelningen Havs‐ och vattenmyndigheten
Mats Nilsson, SLU Umeå
Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sweden AB
Helle Skånes, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 juli 2015