Presentationer Fjärranalysdagarna 2015

Presentationer Fjärranalysdagarna 2015

 

DAG 1

Pelarsalen
 

Öppningsanförande av Svante Werner kommunikationsdirektör för MSB 
-Videoklippet med presentationen

Use of Copernicus from the perspective of the EU Commission- Mauro Facchini - EU-kommissionen
-Videoklippet med presentationen

Running out of land, running out of water - monitoring global pressure point from space-Alan Belward Joint Research Center, JRC
-Videoklippet med presentationen

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service: products, services and opportunities Vincent-Henri Peuch ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service
-Videoklippet med presentationen

 

 Pelarsalen

 The Copernicus Climate Change Service: a European answer to Climate Change Challenges  Jean-Noel Thépaut ECMWF Copernicus Climate Change Service
-Videoklippet med presentationen

 The Copernicus Marine Service: a gateway to high-quality marine data and ocean experts Pierre Bahurel Mercator Ocean
-Videoklippet med presentationen

Copernicus land, pan-European and local components – overview, first use-cases and access Tobias Langanke European Environment Agency, EEA 
-Videoklippet med presentationen

 

Gruppsession  

Pelarsalen
Hur tät är tätorten?

"Remote Sensing for Smart and Sustainable Urban Development - Yifang Ban, KTH"

Metria kartlägger grönområden i tätorter: data och metodutveckling - Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån (fd Metria)

Grönområden i tätorter: vidareförädling och användning av data – Stefan Svanström, SCB 

 

Rum 461
Att förebygga och hantera naturolyckor

Brandklassificering av vegetation med hjälp av fjärranalys - Ulrika Postgård, MSB


Brandklassificering av vegetation med hjälp av fjärranalys - Karin Larsson, Metria

"Sentinel-2 - Copernicus becomes colourful - Bianca Hörsch, ESA"

 

Rum 462
Havet - resurs eller soptipp?

Fjärranalys och bio-optiska studier av Östersjön: tillämpning och exempel inom miljöövervakning - Therese Harvey, Stockholms universitet


Kartläggning av ålgräs på grund havsbotten genom multidimensionell analys av satellitbilder - Mats Envall, Manrax

Baltic Algae Watch System – nya satelliter ger nya möjligheter - Bengt Karlson, SMHI

 

DAG 2

Pelarsalen


Fjärranalysens roll i en ny svensk rymdstrategi för nytta och tillväxt Ingemar Skogö  Utredare
-Videoklippet med presentationen


Access to Copernicus Earth Observation data - Bianca Hoersch och Veronique Amans European Space Agency, ESA

Möjligheter med nya data från Sentinel 1 - Leif Eriksson och Maciej Soja Chalmers
-Videoklippet med presentationen 

Möjligheter med nya data från Sentinel 2 - Sandra Wennberg Metria AB
-Videoklippet med presentationen

Möjligheter med nya data från Sentinel 3 - Petra Philipson Brockmann Geomatics Sweden AB
-Videoklippet med presentationen

 

Gruppsession

Pelarsalen

Tidsserieanalys av vegetation med Sentinel-2, Lars Eklundh, Lunds universitet
Videoklippet med presentationen

Dataassimilering i skogsbruket: Ett sätt att ta till vara alla nya data - Nils Lindgren/Håkan Olsson, SLUV
-Videoklippet med presentationen


 

Rum 461
När man behöver se detaljerna

Svensk användning av högupplösta satellitbilder från Plejaderna - Göran Boberg, Rymdstyrelsen

Bygga globen i 3D - Leif Haglund, Vricon

 

Rum 462
Övervaka ett klimat i förändring

Historisk väderarkiv för Copernicus klimattjänster - Heiner Körnich, SMHI

Moln på himlen – ett irritationsmoment eller en viktig klimatregulator? -  Karl-Göran Karlsson, SMHI


 

Pelarsalen
Naturen inpå knutarna

Ny Nationell marktäckekartering - CadasterENV – för miljövervakning och landskapsanalys - Camilla Jönsson, Metria
-Videoklippet med presentationen 

Möjligheter med en modern biotopdatabas – behov och användningsområden på kommunal och regional nivå - Klara Tullback, Stockholms län & Doris Grellman, Umeå kommun (del 1)

Möjligheter med en modern biotopdatabas – behov och användningsområden på kommunal och regional nivå - Klara Tullback, Stockholms län & Doris Grellman, Umeå kommun (del 2)
-Videoklippet med presentationen

Ny effektiv hybridmetod för detaljerad biotopkartering i Stockholms län med potential för övriga landet - Helle Skånes, SU
-Videoklippet med presentationen

 

Rum 461
Satellitbilder när det är mörkt och mulet

Demonstration av storskalig kartering av virkesförråd med radarinterferometri - Maciej Soja, Chalmers

Radarsatellitdata för isdynamik-information till sjöfarten - Anders Berg, Chalmers

Kustbevakningens miljöövervakning med stöd av satelliter och övervakningsmiljöer - Lennart Dreier, Kustbevakningen

 

Rum 462
Bättre koll på jord och skog

Skogen i 3D - Johan Fransson, SLU

Hur ser skogsnäringen på ökande mängder av satellitdata? - Erik Willén, Skogforsk

CropSAT - satellitdata för smartare jordbruk - Mats Söderström, SLU

 

Pelarsalen

Copernicusdata för svenska användare - Karin Holmquist,Rymdstyrelsen
-Videoklippet med presentationen

Sammanfattning och avslutning av Fjärranalysdagarna 2015 - Maria Nilsson, Rymdstyrelsen
 - Videoklippet med presentationen

 

Senast uppdaterad: 6 november 2015