Fjärranalysdagarna 2013 – så blev det

 

Fjärranalysdagarna 2013Fjärranalysdagarna 2013 blev en trevlig tillställning där många intressenter inom fjärranalysvärlden fick möjlighet att träffas och utbyta tankar och idéer. Förhoppningsvis föddes också en del nya idéer om hur fjärranalys kan användas i olika applikationer och branscher. Öppningstalare var Nils Svartz, överdirektör vid Myndigheten för Säkerhet och Beredskap, och han betonade vikten av fjärranalys i dagens samhälle. Efter Nils Svartz tal, som följdes av ett par andra talare, både internationella och inhemska sådana som gav exempel på hur fjärranalys används eller kan användas, var det dags för gruppsessioner med olika teman där deltagarna kunde välja mellan olika föredrag beroende till exempel på vilka applikationer de var intresserade av.
Den första dagen avslutades med en god middag där alla som kunde och ville var välkomna att delta. Under den andra dagen fortsatte gruppsessioner i mindre rum att varvas med föredrag i den stora salen. När Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg avslutade den andra och sista dagen med ett kort anförande var nog de flesta deltagare fyllda av information och idéer kring fjärranalys och dess tillämpningar i alla möjliga former. 

Fjärranalysdagarna 2013Rymdstyrelsen bad deltagarna att utvärdera seminariet genom att fylla i en enkät. Generellt sett var det mest positiva svar och de flesta var väldigt nöjda med arrangemanget och de olika föredragen. Men det finns förstås en del som många tycker kan förbättras. Några tyckte till exempel att flera föredrag var alltför forskningstunga samtidigt som andra tyckte att det var för lite föredrag från forskningssidan och att det i stället var för stort fokus på användarna. Här kan man väl sammanfatta det med att Fjärranalysdagarna främst är tänkt att vara ett forum för fjärranalysanvändare och utvecklare och vänder sig egentligen inte direkt till forskarsamhället, även om det alltid brukar vara en del inslag av forskning under dagarna. Samtidigt är det viktigt att forskare, utvecklare och användare får möjlighet att träffas och utbyta idéer så detta är en ganska svår balansgång för kommittén. Inför nästa omgång av Fjärranalysdagarna kommer vi att titta på det här och se om vi kan hitta något sätt att bättre tillgodose behov hos alla aktörer. Några tyckte också att man borde bjuda in studenter i större utsträckning och detta ska vi också titta på till nästa gång. Övriga kommentarer handlade till exempel om att lokalerna där seminariet hölls ligger lite avsides, d.v.s. inte i de centrala delarna av Stockholm. Det var första gången som Fjärranalysdagarna hölls i Vreten och det är intressant att höra vad deltagarna tyckte både om lokalerna och om läget. Vilka lokaler vi kan använda är förstås bland annat en kostnadsfråga – lokaler i centrala Stockholm är generellt sett dyrare att hyra än de lite längre ut, men även detta kommer vi att titta på till nästa år. 

Sammanställning av hela utvärderingen

Nu dröjer det åtminstone till år 2015 innan det är dags för nästa omgång av Fjärranalysdagarna. Det ska bli väldigt intressant att se hur fjärranalysområdet hunnit utvecklas till dess, med Copernicus och annat spännande som är på gång. Vi ses där!

Fjärranalysdagarna 2013

 

Fjärranalysdagarna 2013 

 

Fjärranalysdagarna 2013
 

 

Senast uppdaterad: 20 november 2013