Fjärranalysdagarna 2013

Fjärranalysdagarna 2013
Rymdstyrelsen arrangerade Fjärranalysdagarna 2013 den 9-10 april i tillsammans med Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI, Skogsstyrelsen, SLU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Syfte

Syftet med Fjärranalysdagarna är att sprida information om vad som pågår inom det svenska fjärranalysområdet. Fjärranlysdagarna är tänkt att vara en plattform där användare, forskare, tjänsteleverantörer och utvecklare träffas för att utbyta information och idéer samt så frön till nya samarbetsformer och projekt.

 

Ämnesområden

Ämnen som behandlades under fjärranalysdagarna 2013 var bland annat:

• Räddning, säkerhet och risk
• Tillämpningsnära fjärranalysforskning
• Teknikutveckling
• Datapolicyfrågor
• Det nationella fjärranalysprogrammet

 

Presentationer

Presentationerna från Fjärranalysdagarna 2013 finner du här.

 

Bilder

Bildspel från Fjärranalysdagarna 2013

 

Programmet

Program för Fjärranalysdagarna 2013 

 

Utvärdering

Fjärranalysdagarna 2013 – så blev det

 

Kontakt

Om du har frågor angående Fjärranalysdagarna, kontakta:
Karin Holmquist, tel 08-627 64 95, karin.holmquist@snsb.se 

 

Senast uppdaterad: 20 november 2013