Fjärranalysanvändare

Under denna rubrik finner ni relevant information för användare av fjärranalysdata, bland annat möjligheter till projektstöd, aktuella utlysningar, information om beviljade projekt, aktiviteter m.m.

Stöd till användarprojekt (ej forskning) utlyses en gång om året med sista ansökningsdag i slutet av augusti, se information om användardelen. Medel till mindre användarprojekt med kort löptid kan även sökas inom det mindre programmet Snabbspåret där ansökningarna kan lämnas in löpande när som helst på året. Programmets omfattning är begränsad och särskilda villkor gäller.

Utlysningen om bidrag till fjärranalysforskning sker inom ramarna för Rymdstyrelsens årliga utlysning om forskningsstöd. Information om denna samt annan forskningsrelaterad information finns under rubriken ”Forskare”. 

 

Senast uppdaterad: 23 januari 2012