Christer Fuglesangs andra flygning

STS-128


STS-128 emblemChrister Fuglesangs andra rymdfärd med Discovery till Internationella rymdstationen påbörjades den 29 augusti 2009 kl. 05.59.  Under det 14-dagar långa uppdraget, med benämningen STS-128, byte Christer och hans kollegor ut en ammoniaktank samt förde över experiment från utsidan av ESA:s modul Columbus till Discoverys lastrum.

STS-128:s besättning bestod av befälhavaren Frederick W. "Rick" Sturckow, piloten Kevin A. Ford och uppdragsspecialisterna John D. "Danny" Olivas, Patrick G. Forrester, Jose M. Hernandez samt Christer Fuglesang. Nicole Stott följde med STS-128 till ISS och där bytte av  Tim Kopra i rymdstationens besättning.
Christer deltog i två av uppdragets tre rymdpromenader, dessutom såg han till i egenskap av ”loadmaster”  att alla saker kom ur modulen Leonardo på rätt sätt och att de hamnade på avsedd plats i ISS.

Efter ett 14 dagars  uppdrag till , landade Christer Fuglesang och besättningen på Discovery på Edwards Air Force Base, Kalifornien, lördag kl 02:54 svensk tid.

I de nyhetsbrev som Christer skrev innan och under flygningen kan man följa hans förberedelser inför rymdresan och få ta del av vad han kände och gjorde under själva flygningen.

Till Christer Fuglesangs nyhetsbrev för den andra flygningen, STS-128

Maria Nilssons blogg från uppsändningen av STS-128

Senast uppdaterad: 18 april 2013