Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Fördubblat antal platser till europeiskt studentprogram

ESA:s program Drop Your Thesis, där studenter får arbeta med experiment i tyngdlöshet har varit en stor framgång de senaste sju åren. ESA meddelar nu att antalet platser till nästa års program kommer fördubblas.

Genom programmet Drop Your Thesis får universitetsstudenter tillgång till toppmoderna forskningsanläggningar och värdefull feedback från ESA, ZARM och Europeiska Low Gravity Research Association (ELGRA). Programmet gör det möjligt för deltagarna att utveckla viktiga färdigheter genom praktiska aktiviteter, projektledning, problemlösning samt utveckling och testning av hård- och mjukvara.

Förändringarna i programmet medför att ESA förlänger tidsfristen för att lämna in ansökan och experimentförslag till den 17 december 2015.

Läs mer om programmet hos ESA.

Här finns mer info om hur man ansöker:

 

Stöd till svensk rymdforskning

Rymdstyrelsen har nu beslutat om nya forskningsbidrag baserat på rekommendation från forskningskommittén SRAC (Space Research Advisory Committee).  Från årets öppna utlysning (2015-R) har 65 ansökningar nu slutbehandlats och resulterat i 21 projektbidrag. Konkurrensen var hårdare än tidigare år och Rymdstyrelsen har kunnat bevilja 19 % av sökta medel. Notera att resultaten för fjärranalysforskning (jordobservation) blir klara i december.

Rymdstyrelsen noterar att det varit mycket hög klass på årets forskningsansökningar och att många mycket bra idéer återfinns både bland de som nu får stöd och bland många av de ansökningar som fått avslag. Planeten Mars figurerar ovanligt mycket i årets program, med stöd till studier av dess landformer, atmosfär, magnetosfär, samt livsförutsättningar. Stöd ges också till fortsatt drift av svensk instrumentering på Esa:s lyckade kometsond Rosetta under ytterligare nio månader. Vi gläds också åt att svenska forskargrupper deltar i två (Thor och Xipe) av de tre projekt som tävlar om att bli Esa:s nästa medelstora rymdprojekt för forskning (M4).
Mer information finns här.

  

Sex myndigheter lämnar förslag till forskningspropositionen 

Sex myndigheter lämnar gemensamt förslag till forskningspropositionen

Sex myndigheter* lämnade, 23 oktober 2015, ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som ska läggas fram hösten 2016.

Myndigheterna ger en gemensam analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Rymdstyrelsen redovisar samtidigt ett eget regeringsuppdrag med omvärldsanalys för rymdområdet, synergierna mellan Rymdstyrelsens program och de europeiska rymdprogrammen inom Esa och EU, samt myndighetens bedömningar och förslag. Rymdstyrelsen lyfter särskilt fram de omfattande förändringar som rymdverksamheten genomgår. För att genomföra sitt uppdrag effektivt behöver Rymdstyrelsen därför delvis nya arbetssätt, verktyg och förstärkta resurser.

Läs hela pressmeddelandet här

 

Sverige och USA förnyar samarbetsavtal om rymdverksamhet

 

Avtalet undertecknades den 6 oktober på House of Sweden i Washington av statssekreteraren, Anders Lönn och Ms Anne Hall, assistant secretary of state. Samtidigt arrangerades ett heldagsseminarium kring svensk-amerikanska rymdsamarbeten.

Sverige och USA har en lång tradition av samarbeten inom området för rymdforskning och rymdteknik.

-       Detta avtal gör det möjligt för oss på Rymdstyrelsen att starta nya samarbetsprojekt med Nasa. I och med förnyandet av avtalet mellan Sverige och USA stärker vi nu plattformen för bilaterala samarbeten mellan forskare, industri och myndigheter, säger Olle Norberg, generaldirektör för Rymdstyrelsen. 

Läs hela pressmeddelandet här.

 

100 astronauter besökte SverigeDen 21 - 26 september besökte 100 astronauter från hela världen Sverige. Bland annat fick 35 skolor i Mälardalen astronautbesök. Det var en del av de aktiviteter som astronauterna  genomförde  i Stockholmsområdet där de i år höll sin årliga Planetary Congress.

 Läs mer om astronautbesöket här.

 

Rymdutredningen lämnades över till minister Helene Hellmark Knutsson

Rymdutredningen som lämnas idag över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskningRymdverksamheten kan och bör bidra till ett väl fungerande samhälle. Den bör också vara ett verktyg för utveckling och innovation som leder till tillväxt.

Svenska staten satsar uppskattningsvis cirka 1,7 miljarder kronor per år på rymdverksamheter. För att kunna genomföra förslagen till en nationell rymdstrategi bedömer utredningen att Rymdstyrelsen bör få en utökad och tydligare roll som sammanhållande och koordinerande expertmyndighet kombinerat med ett ökat ansvar att exploatera rymdsystemen.

Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg säger i en kommentar:

– Jag är positiv till utredarens förslag till förändringar som bland annat innebär ökad samverkan mellan alla inblandade och ett utökat ansvar och mandat för Rymdstyrelsen. Vi kan samordna och effektivisera de svenska rymdinsatserna på ett sätt som gynnar både samhällets behov och den svenska industrins konkurrenskraft.

Rymdutredningen-En rymdstrategi för nytta och tillväxt. (PDF fil)

Utredaren Ingemar Skogö presenterar sina rekommendationer för forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på en presskonferens vid Rosenbad i Stockholm (Videoklipp)

   

Rymdstyrelsen ger bidrag till praktikplats på Nasa

Nasa education

Rymdstyrelsen har skrivit avtal med National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i USA om att ge svenska studenter möjlighet att delta i Nasas International Internship Program (Nasa I2). Studenter ges möjlighet att göra praktik på ett av Nasas center. Praktikperioden genomförs under en av vår- sommar- eller höstterminerna.
Läs mer om den här och andra möjligheter till praktik och utbildning utanför Sverige

 

Utbildningsmaterial

Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden

Skolmaterial om planeterna för årskurs 2-3

Leia och björndjuretLeia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.

Det här nyutkomna skolmaterialet bygger på aktuell svensk rymdforskning och kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska.

Läs materialet, ladda ner och skriv ut

 

Vi rymmer till rymden - ett äventyr i tyngdlöshet

Skolmaterial för årskurs 3, 4 och 5

- Hur går astronauter på toaletten?Vi rymmer till rymden
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består av ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD.

Ladda ner elevboken Vi rymmer till rymden (pdf 4MB)

Ladda ner lärarhandledningen Vi rymmer till rymden (pdf 154 kB)

Mer information om Vi rymmer till rymden 

 

Här hittar du en sammanställning över kostnadsfritt utbildningsmaterial som producerats av Rymdstyrelsen eller det europeiska rymdorganet ESA

 

Publikationer

Ny skrift om satellitnavigering

GNSSSatellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

Samlingsbegreppet för olika system för satellitnavigering är Global Navigation Satellite System (GNSS). Rymdstyrelsen samordnar det svenska deltagandet i det europeiska GNSS-programmet som heter Galileo. Med denna skrift vill Rymdstyrelsen visa på bredden av användningsområden för GNSS-tekniken.

Ladda ner skriften "Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället".

Beställ skriften kostnadsfritt


Sverige som rymdnation

Svenska rymdäventyrSverige är ett rymdland att räkna med. Svenska ingenjörer och forskare ligger i framkant på många områden inom rymdverksamheten. I den nya boken "Svenska rymdäventyr - många fler än du anar" kan du läsa om dem och deras bedrifter. Till exempel uppfinningen av det första miljövänliga raketbränslet och konstruktionen av sju avancerade satelliter och en svenskbyggd månsond. På Europas största rymdraket finns vitala svenska delar. Svenska instrument finns på satelliter som ligger i banor runt Mars, Venus och Saturnus - nu också runt en komet. Merkurius och Jupiter står på tur. Upprinnelsen till boken var avsaknaden av en populärvetenskapligt skriven bok som ger en översikt över vad Sverige faktiskt gör och har gjort i rymden.

"Svenska rymdäventyr" är beställd av Rymdstyrelsen, skriven av journalisten och författaren Börje Lundberg och utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget.

Boken finns att köpa i bokhandeln och på nätet .

Till Adlibris

Till Bokus

Till CDON  


Rapporter från utredningarna om ett svenskt marksegment för hantering av Sentineldata

-  användarkrav

Rymdstyrelsen gav under 2014 Metria AB och Spacemetric AB i uppdrag att utreda möjliga lösningar för ett framtida svenskt samverkande marksegment för att svenska användare på ett bra sätt ska få tillgång till fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation. Utredningarna är nu klara och publiceras här nedan.

 Utredningarna kommer att skickas på remiss till de närmast berörda användarmyndigheterna och forskarna men Rymdstyrelsen välkomnar naturligtvis alla att kommentera förslagen. Kontaktperson är Karin Holmquist (namn.efternamn@snsb.se).

Utredning svenskt marksegment för sentineldata användarkrav (PDF-fil, 4MB)

Utredning svenskt marksegment för sentineldata tekniska krav (PDF-fil, 1MB)

 

Här hittar du flera publikationer och rapporter från Rymdstyrelsen och andra intressenter som myndigheten samarbetar med. 

   

 

Information om Esa

ESA Council 2012

Den största delen av Rymdstyrelsens budget, cirka 70 %, går till projekt som genomförs inom det europeiska rymdorganet Esa. Internationellt samarbete är helt nödvändigt inom rymdverksamhet eftersom projekten ofta kräver stora resurser i form av både kompetens och pengar. Därför behöver flera länder gå ihop och genomföra projekten tillsammans. Det europeiska samarbetet ökar i betydelse och det blir allt viktigare för svenska företag och forskare att medverka i europeiska program för att positionera sig i den internationella konkurrensen.

Under fliken Sverige i rymden/Esa kan du hitta nyheter från Esas råd och programkommittéer, en sida som uppdateras med ny information varje månad. Programkommittéernas uppdrag och svenska kontaktpersoner listas på en särskild sida. Du hittar också information om Sveriges bidrag till Esas olika program.

Allmänt om Esa
Senaste nytt från Esa
Sveriges deltagande i Esa
Esas programstyrelser

Missa inte!

Logotyp Rymdkanalen

Letar du efter spännande nyheter med rymdanknytning? Stort som smått? Då ska du besöka vår andra webbplats Rymdkanalen.se

Rymdkanalen är en sajt om rymden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden.
På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och öka intresset för naturvetenskap, främst hos unga.

Besök oss gärna! Vi finns även på Twitter och Facebook.

Twitterlogo Följ Rymdkanalen på Twitter

ikoner   Följ Rymdkanalen på Facebook

Rosetta

Rymdsonden Rosetta har färdats genom rymden i snart tio år för att nå sitt mål – kometen Churyumov-Gerasimenko. Ombord finns bland annat svenska instrument som ska användas för att för första gången i detalj undersöka en komet. Rosetta ska även skicka ner en landare på kometens yta för att på så sätt kunna studera den på riktigt nära håll. Här har vi samlat information, bilder och animeringar som rör Rosetta.